دوربین مداربسته

ابر میکروفن

ابر میکروفن ..
ابر میکروفن ..
بدون قیمت

DVR بوستر BSV-296FD1

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

DVR بوستر BSV-266D1

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

DVR بوستر BSV-218H

DVR بوستر BSV-218H WWW.TAKBAND.COM ..
DVR بوستر BSV-218H WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

DVR بوستر 226H

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

DVR بوستر BSV-234D1

WWW.TAKBAND.COM    شرکت تک باند دوربین مداربسته ، دوربينهاي مداربسته صنعتی ، دوربين مداربسته ،مدار ..
WWW.TAKBAND.COM    شرکت تک باند دوربین مداربسته ، دوربينهاي مداربسته صنعتی ، دوربين مداربسته ،مدار ..
بدون قیمت

دوربین بوستر BSC-8810

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر BSC-8812

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر BSC-8807

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوسترBSC-8809

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر BSC-8809

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر 8804

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر مدل 8805

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین بوستر BSC-8806

دوربین بوستر BSC-8806 WWW.TAKBAND.COM ..
دوربین بوستر BSC-8806 WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

پایه فلزی شیجیا

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه هوزینگ

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه خم دار بلند مدل قوطی

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه دام دیواری

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

لنز 2.8 به 12 میلی متر بلند

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

IRC لنز کوچک

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت