سیستم کنفرانس

سیستم کنفرانس بوشBOSCH-DCN

سیستم کنفرانس بوش BOSCH www.takband.com 021 44092836 واحد فروش مشتریان ..
سیستم کنفرانس بوش BOSCH www.takband.com 021 44092836 واحد فروش مشتریان ..
بدون قیمت

دستگاه مترجم همزمان UT96 / UR96

دستگاه مترجم همزمان بیسیم Wireless translation دستگاه مترجم همزمان دستگاهیست که در سالنهای آمفی تاتر ،کنفرانس کاربرد ..
دستگاه مترجم همزمان بیسیم Wireless translation دستگاه مترجم همزمان دستگاهیست که در سالنهای آمفی تاتر ،کنفرانس کاربرد ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیک WM-KC20N

اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :WM-KM21E   جایگاه میکروفن ریاستWM-KM22E   جایگاه میکروفن سخنران   WM-KC20N    منبع ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :WM-KM21E   جایگاه میکروفن ریاستWM-KM22E   جایگاه میکروفن سخنران   WM-KC20N    منبع ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیکCN-T3010

اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :CU-3000        منبع تغذیه جهت سیستم کنفرانسCN-T5015    جایگاه ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :CU-3000        منبع تغذیه جهت سیستم کنفرانسCN-T5015    جایگاه ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیکDSE-2015

اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :CU-2000        منبع تغذیه جهت میکروفن کنفرانسDSE-2015    جایگاه ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :CU-2000        منبع تغذیه جهت میکروفن کنفرانسDSE-2015    جایگاه ..
بدون قیمت

میکروفن کنفرانس پاناسونیک HiMax

اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :DM-201    جایگاه میکروفن ریاستDM-202    جایگاه میکروفن سخنران   DM-200     منبع ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :DM-201    جایگاه میکروفن ریاستDM-202    جایگاه میکروفن سخنران   DM-200     منبع ..
بدون قیمت

سيستم كنفرانس 2050

سيستم كنفرانس 2050 WWW.TAKBAND.COM تک باند ..
سيستم كنفرانس 2050 WWW.TAKBAND.COM تک باند ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانسی هوراند مدل550DC

حداکثر توان خروجی بلندگوی داخلی  2 وات RMS با Distortion%3  حداکثر توان خروجی جهت اتصال بلندگوهای جانبی 100 وات موثر پاسخ ..
حداکثر توان خروجی بلندگوی داخلی  2 وات RMS با Distortion%3  حداکثر توان خروجی جهت اتصال بلندگوهای جانبی 100 وات موثر پاسخ ..
بدون قیمت

میکروفن کنفرانس هوراند مدل450DC

حداکثر توان خروجی بلندگوی داخلی  2 وات RMS با Distortion%3  حداکثر توان خروجی جهت اتصال بلندگوهای جانبی 100 وات موثر پاسخ ..
حداکثر توان خروجی بلندگوی داخلی  2 وات RMS با Distortion%3  حداکثر توان خروجی جهت اتصال بلندگوهای جانبی 100 وات موثر پاسخ ..
بدون قیمت

میکروفن کنفرانس هوراند مدل150DC

امکان پذیرش تا 200 شرکت کننده با افزودن منبع تغذیه کمکی به ازای هر 50 عدد در مدل  SH-450 DC SH-350 DC , SH-150 DC و تا 1000 شرکت کننده ..
امکان پذیرش تا 200 شرکت کننده با افزودن منبع تغذیه کمکی به ازای هر 50 عدد در مدل  SH-450 DC SH-350 DC , SH-150 DC و تا 1000 شرکت کننده ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1650

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1650N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1650N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1450

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1450N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1450N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1300

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1300N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1300N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1250

این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم ..
این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1200

این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم دستی ..
این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم دستی ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل1170

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN 1170MC-: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN 1170MC-: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1150

انتخاب سیستم کنفرانس سری 1150 D&D   با مزیتهایی چون :      صدای شفاف و واضح      کنترل کامل ..
انتخاب سیستم کنفرانس سری 1150 D&D   با مزیتهایی چون :      صدای شفاف و واضح      کنترل کامل ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1100

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1100: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1100: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1050

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1050: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1050: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1000

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1000: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1000: ..
بدون قیمت