سیستم کنفرانس

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 2010

هنگام استفاده چنانچه باطری کنسولی تضعیف شود دستگاه مرکزی با زدن فلاشر LED به همراه ایجاد صدا و نمایش XXX در LCD ضعیف ..
هنگام استفاده چنانچه باطری کنسولی تضعیف شود دستگاه مرکزی با زدن فلاشر LED به همراه ایجاد صدا و نمایش XXX در LCD ضعیف ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل1750

سیستم کنفرانس مدل1750 تک باند WWW.TAKBAND.COM ..
سیستم کنفرانس مدل1750 تک باند WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت