سیستم کنفرانس D&D

سیستم کنفرانس 1180

( سیستم کنفرانس دیجیتال بی سیم مادون قرمز مدل 2010ID - ) ..
( سیستم کنفرانس دیجیتال بی سیم مادون قرمز مدل 2010ID - ) ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی اند دی مدل 2050

به دنبال درخواست ادارات سازمان ها و نهاد های متعدد و نمایندگان فروش محصولات D&D این شرکت اقدام به واردات سیستم ..
به دنبال درخواست ادارات سازمان ها و نهاد های متعدد و نمایندگان فروش محصولات D&D این شرکت اقدام به واردات سیستم ..
بدون قیمت

سيستم كنفرانس 2050

سيستم كنفرانس 2050 WWW.TAKBAND.COM تک باند ..
سيستم كنفرانس 2050 WWW.TAKBAND.COM تک باند ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1650

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1650N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1650N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1450

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1450N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1450N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1300

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1300N ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاست MC-1300N ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1250

این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم ..
این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1200

این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم دستی ..
این سیستم قابلیت اتصال به دک دو کاسته یا دستگاه پخش و ضبط CD و آمپلیفایر و میکسر و بلندگو و انواع میکروفن بی سیم دستی ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل1170

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN 1170MC-: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN 1170MC-: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1150

انتخاب سیستم کنفرانس سری 1150 D&D   با مزیتهایی چون :      صدای شفاف و واضح      کنترل کامل ..
انتخاب سیستم کنفرانس سری 1150 D&D   با مزیتهایی چون :      صدای شفاف و واضح      کنترل کامل ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1100

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1100: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1100: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1050

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1050: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1050: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 1000

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1000: ..
هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN  MC-1000: ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل 2010

هنگام استفاده چنانچه باطری کنسولی تضعیف شود دستگاه مرکزی با زدن فلاشر LED به همراه ایجاد صدا و نمایش XXX در LCD ضعیف ..
هنگام استفاده چنانچه باطری کنسولی تضعیف شود دستگاه مرکزی با زدن فلاشر LED به همراه ایجاد صدا و نمایش XXX در LCD ضعیف ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس دی ان دی مدل1750

سیستم کنفرانس مدل1750 تک باند WWW.TAKBAND.COM ..
سیستم کنفرانس مدل1750 تک باند WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت