تک باند

پایه فلزی شیجیا

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه هوزینگ

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه خم دار بلند مدل قوطی

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

پایه دام دیواری

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

لنز 2.8 به 12 میلی متر بلند

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

IRC لنز کوچک

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

IRC لنز بزرگ

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

باکس ضد آب

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

هوزینگ بزرگ دوربین باکس

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

هوزینگ کوچک دوربین

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

هوزینگ بزرگ دوربین

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

لنز 2.8 میلی متری

www.takband.com ..
www.takband.com ..
بدون قیمت

دوربین آینه ای 420TVL-SONY

دوربین آینه ای 420TVL-SONY WWW.TAKBAND.COM ..
دوربین آینه ای 420TVL-SONY WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دی وی آر 6016

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دی وی آر7416

WWW.TAKBAND.COM ..
WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین پین هول 420TVL

420 TVL - 2.8mm & 3.6mm - CCD SONY - Pin-Hold Camera WWW.TAKBAND.COM ..
420 TVL - 2.8mm & 3.6mm - CCD SONY - Pin-Hold Camera WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین 650TVL

650 TVL + IRC - 4mm - CCD HDIS - 2 IR-Super LED WWW.TAKBAND.COM ..
650 TVL + IRC - 4mm - CCD HDIS - 2 IR-Super LED WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین 420TVL سونی

420 TVL - 4mm - CCD SONY - 32 IR LED - with-Box WWW.TAKBAND.COM ..
420 TVL - 4mm - CCD SONY - 32 IR LED - with-Box WWW.TAKBAND.COM ..
بدون قیمت

دوربین اسپید دام سونی

Speed Dome - CCD SONY - 30x Zoom - RS-485 Support ..
Speed Dome - CCD SONY - 30x Zoom - RS-485 Support ..
بدون قیمت

دی وی آر 5708

Stand Alone DVR - Full Port - Small Case - 8 Chanels - 4 Sound Chanels - Farsi Menu - RS 485 support - Video Transfer on Mobile ..
Stand Alone DVR - Full Port - Small Case - 8 Chanels - 4 Sound Chanels - Farsi Menu - RS 485 support - Video Transfer on Mobile ..
بدون قیمت