فیلیپس philips

میکروفن کنفرانس شیتاچی Shitachi

سیستم کنفرانس شیتاچی Shitachi پردازنده صدا DSP ..
سیستم کنفرانس شیتاچی Shitachi پردازنده صدا DSP ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس فیلیپس CCS400V PHILIPS

میکروفن کنفرانس فیلیپس CCS400V PHILIPS مدلCCS400V PHILIPS امکان اتصال دوربین هوشمند کنفرانس امکان برنامه ریزی منبع تغذیه سیستم ..
میکروفن کنفرانس فیلیپس CCS400V PHILIPS مدلCCS400V PHILIPS امکان اتصال دوربین هوشمند کنفرانس امکان برنامه ریزی منبع تغذیه سیستم ..
بدون قیمت