میکروفن پیجینگ

میکروفن کندانسور رومیزی PA-900

میکروفن رومیزی پیجینگ فلشخور ولوم کنترل مجزا جهت کنترل ولوم USB ، پیج و پیش زنگ دارای کلید سه حالته پیش زنگ ..
میکروفن رومیزی پیجینگ فلشخور ولوم کنترل مجزا جهت کنترل ولوم USB ، پیج و پیش زنگ دارای کلید سه حالته پیش زنگ ..
بدون قیمت

میکروفن رومیزی کارول مدل CAROL

میکروفن پیج-میکروفن زنگ دار-میکروفن رومیزی-میکروفن فنری-میکروفون کارول-میکروفنCAROLD28-قیمت میکروفون پیجینگ-میکروفون ..
میکروفن پیج-میکروفن زنگ دار-میکروفن رومیزی-میکروفن فنری-میکروفون کارول-میکروفنCAROLD28-قیمت میکروفون پیجینگ-میکروفون ..
بدون قیمت

میکروفن پیجینگ آسیاامپ مدل PA800

میکروفن پیجینگ آسیاامپ مدل PA800 Aappro ..
میکروفن پیجینگ آسیاامپ مدل PA800 Aappro ..
بدون قیمت

میکروفن رومیزی AAP PRO مدل D750

میکروفن رومیزی AAP PRO مدل D750 ..
میکروفن رومیزی AAP PRO مدل D750 ..
بدون قیمت

میکروفن رومیزی AAP PRO مدلD600

میکروفن رومیزی AAP PRO مدلD600 ..
میکروفن رومیزی AAP PRO مدلD600 ..
بدون قیمت

میکروفن رومیزیDM28

میکروفن رومیزیDM28 www.takband.com ..
میکروفن رومیزیDM28 www.takband.com ..
بدون قیمت